Korzyści podatkowe dla darczyńców

Strona główna Sponsorzy i Wolontariusze Jak nas wesprzeć Korzyści podatkowe

Osoby prawne

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18) osoby prawne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznyprzekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - organizacjom prowadzącym działalność pożytkupublicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Ponieważ jednym z celów, na który mogą być przekazywane darowizny sądziałania na rzecz osób niepełnosprawnych a stowarzyszenie nasze posiada status organizacji pożytku publicznego - przekazane nam darowiznymogą zostać odliczone od Państwa dochodu.

Osoby fizyczne

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26) osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawyopodatkowania darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego - w kwocie nie przekraczającej 350 zł. Ponieważ jednym z celów, na który mogą być przekazywane darowizny sądziałania na rzecz osób niepełnosprawnych a stowarzyszenie nasze posiada status organizacji pożytku publicznego - przekazane nam darowizny mogązostać odliczone od Państwa dochodu.

Nasze konto:

PKO BP I O/Opole Nr 56 1020 3668 0000 5302 0095 6011

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.